+31(0)115-612689 info@we-management.com

De oplossing voor de verplichte ECM certificering (EU 2019/779)
voor onderhoudsbedrijven aan railvoertuigen

Vanaf juni 2022 dient elke bedrijf dat zich bezig houdt met onderhoud aan spoorvoertuigen gecertificeerd te zijn volgens de bovennoemde verordening. Binnen het online management systeem vindt u de noodzakelijke tools om dit proces te vereenvoudigen: o.a. risico management ten aanzien van veiligheidskritieke onderdelen, procesbeschrijvingen ten aanzien van onderhoudsontwikkeling, planning en uitvoering.

Eenvoudig uw ECM-certificering regelen?

Heeft u een ECM-certificering nodig of heeft uw huidige management systeem in kader van de ECM-certificering een nieuwe impuls nodig? Laat ons vrijblijvend een offert doen!

Wij bieden:
> Een online omgeving waarin het (onderhouds)management systeem is opgenomen en wordt bijgehouden
> Een frisse kijk op uw processen
> Praktische vertaling van de regelgeving
> Continue begeleiding door interne audits en signaalfunctie bij wijziging in wet- en regelgeving

ECM certificering vanaf 16 Juni 2022 verplicht voor alle bedrijven die onderhoud en reparaties uitvoeren aan spoorwegmaterieel

Publicatiedatum artikel: 29-10-2021

Mede door de Treinramp bij Viareggio in 2009, waarbij 31 mensen overleden, zijn in Europees verband regels ten aanzien van onderhoud aan spoorwegmaterieel versneld geïmplementeerd. Het onderzoek naar de oorzaken van het ongeluk liet onder andere zien dat er diverse onduidelijkheden waren met betrekking tot het uitgevoerde onderhoud aan de wagons. Daarom moet nu van elk spoorvoertuig duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het onderhoud (de ECM – Entity in Charge of Maintenance). 

Iedere partij die betrokken is binnen het onderhoudsproces van railvoertuigen dient te voldoen aan de Europese verordening EU 2019/779 (bijlage 2 in het bijzonder). Deze verordening stelt eisen aan het management systeem van het bedrijf in kwestie (de ECM – Entity in Charge of Maintenance). Na certificering worden deze bedrijven opgenomen in een Europees register: European Railway Agency Database of Interoperability and Safety (ERADIS). Sinds Juni 2013 was deze richtlijn reeds van toepassing voor onderhoudsbedrijven die zich richten op goederenwagons. Vanaf 16 Juni 2022 geldt de verplichte certificering ook voor partijen die zich bezig houden met onderhoud aan ander spoorwegmaterieel zoals locomotieven.

De eisen zijn gericht op de 4 functies binnen het onderhoudsproces:

Functie I Management (ECM I)

Deze functie is de basis voor elk onderhoudbedrijf en wordt dan ook altijd meegenomen in de certificering. Het betreft algemene eisen aan het (onderhouds) management systeem zoals eisen ten aanzien van beleid, doelstellingen, documentbeheer, opleidingen van personeel etc..

Functie II Onderhoudsontwikkeling (ECM II)

Deze functie is van toepassing op bedrijven die zich richten op de eisen van het onderhoud, de onderhoudsdocumentatie zoals bijvoorbeeld handboeken en schema’s. Bijlage 2 van EU 2019/779 geeft de eisen weer die door het onderhoudsbedrijf moet worden geborgd in haar bedrijfsprocessen.

Functie III Planning (ECM III)

Dit zijn de bedrijven die zorgdragen dat het onderhoud gepland wordt, spoorwegmaterieel tijdig uit dienst wordt genomen en weer terug in dienst gesteld wordt. Ook voor deze functie zijn een aantal specifieke eisen geformuleerd.

Functie IV Onderhoud (ECM IV)

Dit betreft de bedrijven die onderhoud, revisies en reparaties daadwerkelijk uitvoeren. Net als de andere 2 functies zijn hier ook een aantal specifieke eisen geformuleerd.

Ondersteuning door WE-Management International B.V.

WE Management heeft een aantal onderhoudsbedrijven van spoorwegmaterieel succesvol begeleid met de ECM-certificering. De ervaringen die hiermee opgedaan zijn, zijn vertaald naar de aanpak en het Online Management Systeem (het OMS). Hiermee biedt WE-Management een totaal oplossing waarbij de complexe eisen vertaald zijn naar een duidelijk kader. De benodigde registraties worden verzameld in het online systeem, waardoor eenvoudig aantoonbaar gemaakt kan worden dat het bedrijf voldoet  aan de eisen. Verder biedt het OMS een set van procesbeschrijvingen (procedures) en formulieren (online registraties) die eenvoudig naar uw situatie omgezet kan worden. Natuurlijk kunnen ook de bestaande procedures en formulieren in het OMS worden opgenomen.

ECM certificering voor onderhoud aan wagons is reeds een aantal jaren verplicht. Vanuit deze sector hebben we belangrijke inzichten kunnen halen die vertaald worden naar ECM certificering voor bijvoorbeeld onderhoud aan locomotieven. Een concreet voorbeeld is de interpretatie van veiligheidskritische onderdelen waar de richtlijn specifiek over spreekt en eisen aan stelt.

drs. Rob Wollrabe

Consultant Management Systemen Rail

Contact us!

 

Terneuzen, Zeeland, NL

+31(0)681924245

tpm.wollrabe@we-management.com