+31(0)115-612689 info@we-management.com

Auditstress? Hoge advieskosten? Implementatie problemen?

WE Management heeft een online management systeem ontwikkeld dat uw certificeringsproces maximaal ontzorgt. WE Management voorziet daarnaast in het juiste implementatie advies.

 

Snel en effectief

Het Online Management Systeem (OMS) is vooraf ingericht om te voldoen aan de specifieke eisen van management systeem normen. Specifiering naar uw organisatie is in een handomdraai te realiseren waardoor het certificeringsproces aanzienlijk verkort wordt.

Tijd en kostenbesparend

Besteed uw tijd en geld aan uw kern activiteiten. Het OMS zorgt voor overzicht en beheersing van de noodzakelijke registraties.  Dit leidt tot beheersing van uw processen, beter inzet van uw middelen, minder adviseurskosten en minder druk op uw capaciteit.

De juiste focus

Het OMS zorgt voor een juiste focus binnen uw management systeem. Duidelijke taken en rollen worden gedefinieerd. Het bijhouden van kritieke zaken zoals actiebewaking, verloopdata certificaten (personeel en materieel) staat centraal (dashboard). Altijd de laatste versies van documentatie beschikbaar.

Samenwerking

Altijd en overal inzage in het management systeem van uw organisatie. Het OMS stimuleert om gezamenlijk verbetering te initiëren. Zowel intern (met de medewerkers) als extern (met de adviseur of de auditor) wordt samenwerking  afgedwongen. Het OMS is ideaal voor meerdere vestigingen. Meerdere talen worden ondersteund.

Screenshots met toeliching Online Management Systeem

Login portal Online Managenemt Systeem: Overal toegang tot uw management systeem via een veilige verbinding. Afhankelijk van de gedefinieerde rollen worden users aangemaakt en krijgen hiermee toegang tot de relevante delen uw OMS.

Alle noodzakelijke gegevens en in te voeren registraties binnen een enkele click beschikbaar. In een omgeving herkenbaar voor uw bedrijf.

Al uw registraties kunnen nu digitaal verzameld worden. Denk aan bijvoorbeeld werkplekinspecties, VGM meldingen, materieel beheer en personeelsbeheer.

Snel een overzicht van bijvoorbeeld de keuringsstatus van het materieel inclusief de bijbehorende certificaten. Naast visuele trigger ook een mail waarschuwing mogelijk bij verlopen van keuringsdata.

“Een managementsysteem is een hulpmiddel….het certificaat is geen einddoel.”

Uiteindelijk gaat het erom dat uw organisatie beter gaat functioneren. Het management systeem en daarmee het behalen van een certificaat is slechts een hulpmiddel en geen doel op zich. Het OMS ontzorgt het proces maximaal!

Onze werkwijze

In 4 stappen naar certificering

Kies certificeringsplan

Kies het certificeringsplan wat bij u past. Dit plan is afhankelijk van de volgende variabelen:

  • welke norm(en)
  • grootte van uw onderneming
  • dienstverleningspakket

Inrichten Online Management Systeem

WE Management richt uw digitale omgeving in en assisteert afhankelijk van het dienstverleningspakket bij de verdere invulling van het systeem.

Toepassen in de Praktijk – Implementatie

U werkt volgens het ingerichte Online Management Systeem en voert na een vastgestelde tijd een interne audit en een directiebeoordeling uit. Verbeteringen en corrigerende maatregelen worden doorgevoerd indien nodig.

Op naar de Audit – De externe controle

Audit wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. U  geeft de auditor(en) tijdelijk toegang tot het online management systeem. Compliance, verbeterpunten en corrigerende maatregelen worden vastgesteld. Certificaat wordt uitgegeven of bekrachtigd. WE Management assisteert u tijdens audits naar gelang de dienstverleningsovereenkomst.

Onze Missie:

Voldoen aan eisen/ wet- en regelgeving kan zo drukkend zijn op een organisatie dat het oorspronkelijke doel en de kracht van de onderneming in het gedrang komt. “Een bedrijf in het proces van continue verbetering brengen is onze missie en daar zijn we goed in” Expertise en ervaring staan garant voor het aanreiken van praktische, efficiënte en duurzame oplossingen op uw advies vraagstukken. Daarbij gebruiken we alle mogelijke tools, zodat u kunt doen waar u goed in bent.
WE Management - uw partner ook na certificering!

Onderstaande normen worden in het bijzonder door WE Management en het Online Management Systeem ondersteund

VCA (Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers) *, VCA ** en VCA-Petrochemie

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U laat zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer. (bron: VCA.nl).

ISO 9001:2015 - kwaliteitsmanagement systeem

Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken. Bron: NEN.nl

ISO 14001:2015 - milieumanagement systeem

ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. Bron: NEN.nl

ISO 45001:2018 - management systeem voor Gezond & Veilig werken

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en door proactief hun G&VW-prestaties te verbeteren. Bron: NEN.nl

ISO 27001: 2017 - management systeem voor informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Met ingang van de Algemene verordening persoonsgegevens (ofwel GDPR) in Europa zijn de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de beveiliging van hun informatie te structureren op basis van ISO 27001. Het is wereldwijd de meest populaire norm voor informatiebeveiliging. Bron: NEN.nl

ISO 41001:2018 - Facility Management - Management systems

ISO 41001 is de internationale norm voor een Facility Management (FM) systeem. Het biedt een kader voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van effectief facility management in verschillende sectoren wereldwijd. Deze norm helpt organisaties o.a. :
– verantwoordelijkheden duidelijk te maken en een management structuur te creëren die noodzakelijk is om aan de behoeften van belanghebbenden te voldoen;
– strategie en beleid te formuleren en bij te houden in relatie tot de “Vraag-organisatie” en andere belanghebbenden;
– processen te beoordelen met regelmatige tussenpozen, zodat (pro) actief gereageerd wordt op veranderende klanteisen en verbeteringen geïdentificeerd worden;

ECM UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/779

Elk bedrijf dat zich bezig houdt met onderhoud aan spoorvoertuigen dient gecertificeerd te zijn volgens de bovennoemde verordening. Binnen het online management systeem vindt u de noodzakelijke tools om dit proces te vereenvoudigen: o.a. risico management ten aanzien van veiligheidskritieke onderdelen, procesbeschrijvingen ten aanzien van onderhoudsontwikkeling, planning en uitvoering.

ISM: International Safety Management Code for the safe operation of ships and for pollution prevention

De Internationale Managementcode voor de veilige exploitatie van schepen en voorkoming van verontreiniging is een internationale standaard voor veiligheid aan boord van schepen. De ISM-code werd ingesteld na enkele ernstige scheepsongevallen in de late jaren 1980. Deze ongevallen waren mede veroorzaakt door menselijke fouten, maar na latere onderzoeken werden ook fouten op niveau van het management vastgesteld.

CO2-Prestatieladder - CO2 management systeem

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Zie CO2-prestatieladder.nl

VCU (Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Uitzendbureaus)

Met een VCU-certificaat laat u zien dat uw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt

ISO 27002: wijzigingen

Publicatiedatum artikel: 26-10-2021 De ISO organisatie heeft als doel haar normen om de 5 jaar te herzien en nieuwe inzichten te verwerken. Er is een wijziging gepland eind dit jaar voor de ISO 27002, de norm die onlosmakelijk verbonden is aan de ISO 27001 - de norm ...

ECM certificering

De oplossing voor de verplichte ECM certificering (EU 2019/779) voor onderhoudsbedrijven aan railvoertuigen Vanaf juni 2022 dient elke bedrijf dat zich bezig houdt met onderhoud aan spoorvoertuigen gecertificeerd te zijn volgens de bovennoemde verordening. Binnen het...

Contact us!

 

Terneuzen, Zeeland, NL

+31(0)115-612689

info@we-management.com